بـَـلــَـتــَم بشمرم تا چهل

Friday, January 1, 2010

عصر ديروز امت ولايت‌مدار ايران در راهپيمايي ميليوني بار ديگر خواستار برخورد قاطع با حرمت شكنان ِ فتنه‌گر شدند. در اين تظاهرات ميليوني، ده‌ها تن از مردم غيور ايران تجديد بيعت كردند!

0 comments: