دوستي خاله خرسه

Saturday, January 9, 2010

يعني اينا فكر مي‌كنن خطر وُعا (صداي آمريكا) از بي‌بي‌سي كمتره كه اينو ول مي‌كنن و اونو مي‌بندن؟!

0 comments: