نامبرده و تخصصش

Thursday, January 7, 2010

نامبرده در كودكي متخصص از حفظ كردن اشعار سخت، مانند «داشتم فراموشت مي‌كردم» رضا صادقي و «يالا پاشو» مهدي اسدي بود!
.
.
.
ادامه دارد...

0 comments: