بجنبونش

Sunday, January 10, 2010

اگه «شهرام شب‌پره» و «اندي» با هم ازدواج كنن، فكر كنم بچه‌شون يه چيزي تو مايه‌هاي ژله و فنر از كار دربياد! از بس والدينش وول مي‌خورن!

0 comments: