ميراث آغا مايكل

Friday, January 29, 2010

يكي از ميراث ماندگار مايكل جكسون اين بود كه موقع ِ خوندن، دستش رو به شومبولش مي‌گرفت!

0 comments: