نوستال دوران جاهليت- نوزده

Thursday, January 7, 2010

كتاب‌هاي «حل‌التمرين» و «انشاء»، چه كمك‌هاي بزرگي براي روزهاي سخت مدرسه‌مون بودن...!

1 comments:

..... said...

cheghad shabihe mane akhlaghato raftaret.o haRfat pas ko rooozi 3 bar ma ke nadidim goozareshe lahze be lahzeye dadkanam didim o mostafiz shodim vaghean