دست از سر جنبش مردمي و ايراني سبز بردارين

Friday, January 29, 2010

ما اگه نخوايم مخملباف و سازگارا ليدرمون باشن كيو بايد ببينيم؟
اگه نخوايم صداي آمريكا و نوري‌زاده بهمون راهكار نشون بدن چي؟
اگه نخوايم مريم و مسعود رجوي ازمون حمايت كنن چي؟
اگه نخوايم رضا پهلوي برامون بيانيه بده چي؟
اي بابا، دست از سرمون بردارين و بذارين خودمون كارمون رو انجام بديم. شما فقط لطف كنين و نقش بلندگو رو برامون اجرا كنين!

1 comments:

Mohsen said...

سلام
حرف دلمو زدی
اصلا یه تفاهمات عقیدتی سیاسی با هم داریم عجیب