ناطور دشت

Friday, January 29, 2010

سلينجر مرد، ولي هولدن كالفيلد تا ابد زنده مي‌مونه... دلم گرفت...

0 comments: