ضد تبليغ

Monday, January 25, 2010

يكي از مهيج‌ترين تبليغات تلويزيوني همونيه كه تا دختره دستش رو مي‌بره بالا، پسره ازش فرار مي‌كنه... بعد اونجاش باحاله كه زير بغل دختره عكس سطل آشغاله!

0 comments: