ضرب‌المثل منحرف

Wednesday, January 6, 2010

كبوتر با كبوتر، باز با باز / كند همجنس با همجنس بازي؟!

1 comments:

Reza pesar said...

هرجا کلمه همجنسباز یا همجنسگرا میاد طبیعیه یکی مثل من به نظر گوینده حساس باشه ( هرچند همجنسباز بار توهینی می تونه داشته باشه و امروزه دیگه کمتر از سوی آگاهان! استفاده می شه )
اول اینکه این ضرب المثل همون اصلش کلی معنی داره و زیبا است
"کند همجنس با همجنس پرواز"
و بعد اینکه در یکی از مطالب گذشته هم از عبارت "بچه اوني" استفاده کرده بودی که امیدوارم نهایتا نشانگر نگاه منفیت به همجنسگرایان نباشه