اوف... نزن

Tuesday, January 5, 2010

- چرا در فيلم‌ها زن و شوهرها نمي‌تونن همديگه رو لمس كنن ولي مي‌تونن همديگه رو بزنن، مثلا «درباره الي» كه شوهر گلشيفته از خجالتش درمياد؟
+ به نظر من چون لمس كردن از روي لذته ولي كتك زدن از روي نفرت، مجازه!

1 comments:

Anonymous said...

نوشته بودی:
اينجا هرچي به ذهنم ميرسه، به دهنم مياد!
من جای توبودم می نوشتم:
اينجا هرچي به ذهنم ميرسه، روسایتم میزارم
اینجوری با واقعیت جورتره مگه اینکه یه جایی با دوستات مشغول گپ باشی

نکته گیر. !