بي‌ناموسي هم حدي داره

Friday, January 29, 2010

آخه بگو بدونم روزا کجایی
نگو به کسی نگو شبا کجایی
آره روزا می دونم که سر به راهی
شب که با منی شیطون بلائی
.
.
.
از نامه‌هاي استاد اندي به زيدش!

0 comments: