خنده تلخ من از گريه غم‌انگيزتر است

Monday, January 25, 2010

يارو مادر زنش مرده، پشت ويترين مغازه پرده ميزنه:
به علت فوت نابهنگام مادر خانوم عزيزم، به مدت هفت شبانه روز مجلس جشن و سروري در اين محل برگزار مي‌گردد!

0 comments: