همذات پنداري

Sunday, January 24, 2010

فكر كنم اگه يه مرد يه روز بفهمه كه يه بچه تو شيكمش داره وول مي‌خوره، از ترسش يا ميره تو دستشويي و انگشت تو دهنش ميكنه تا استفراغ كنه، يا هي ميره توالت تا بچه دفع بشه!

1 comments:

مممد said...

سلام
من دیگه میخوام از دست شما سرمو بکوبم تو دیوار!
چرا موضوعی که نیست براش پست گذاشتی؟
این ایمیلمو که واست فرستادم، چرا نیومدی بگی چیکار داشتی
msn.lion@gmail.com
msn_lion@yahoo.com