بهار در زمستان

Sunday, January 17, 2010

هنوز دهه فجر نرسيده، هوا اينجوريه. واي به حال وقتي كه دهه فجر بياد و مردم هي بخونن به كوري چشم شاه و فيلان...!