خط فقر

Tuesday, January 19, 2010

از روي سايز دور شكم گربه‌هاي يه محله ميشه فهميد كه اهالي اون محله چه دهكي از جامعه هستن...
.
.
.
گربه‌هاي پايين شهر حتا تو آشغال‌ها هم چيزي گير نميارن كه بخورن...

0 comments: