خوش به حال خدا

Tuesday, January 12, 2010

خدا جان بگوش باش، يه روز ديگه هم زدن به نامت... يوم ا... 9 دي!
.
.
.
هنوز خوب تو دهن نمي‌چرخه، يك كم بيشتر بايد تكرارش كنيم!

0 comments: