قانون دوم وبلاگ

Wednesday, January 20, 2010

هيچ وقت نقش «تيتر» رو در وبلاگنويسي دستِ ‌كم نگيرين!

0 comments: