محمدرضا فروتن

Saturday, January 2, 2010

از ايشون بدم مياد، مخصوصا وقتي حرف ميزنه، مخصوصا وقتي احساسي حرف ميزنه، مخصوصا وقتي دهاتي حرف ميزنه، مخصوصا وقتي دهاتي و بااحساس حرف ميزنه...
با عرض معذرت از استاد كيميايي كه محمدرضا فروتن رو به سينما معرفي كرد، اين آقا هم مثل فريبرز عرب‌نيا لياقت معروف شدن رو نداشت.

1 comments:

Joker said...

فکر کنم این تحفه رو آوردن که ملت قدر ابوالفضل پور عرب رو بدونن(صد رحمت به فریبرز عرب نیا