صدا و سيما و مشغله‌هايش

Sunday, January 3, 2010

امسال از بس سر ِ صدا و سيما گرم بود كه تظاهرات ميليوني رو نشون بده، يادش رفت كه سال نوي ميلادي رو تبريك بگه!
ما هم در اينجا و به مناسبت سال جديد، بد نيست يادي كنيم از «عمو اسكروچ»، «دختر كبريت فروش» و «آهنگ برنادت»...!

0 comments: