نامبرده و ورزش

Saturday, January 9, 2010

از ورزش‌هاي مورد علاقه نامبرده، شنا و واليبال ساحلي بود، البته بانوان!
.
.
.
ادامه دارد...

0 comments: