به‌جاي مـَه، نشيند عقرب كور

Saturday, January 9, 2010

واقعا علي معلم دامغاني لياقت جانشيني ميرحسين رو داره؟ كسي كه با حافظ و سعدي و... مقايسه ميشه!
نمونه‌هايي از شعرهاي سروده شده استاد:
اون كه مياد اگه بگم يك گل سرخ بهار ميشی/ يه قطره خون رو آينه/ يه چشمه انتظار ميشي/ يه قطره خون رو آينه است/ يه چشم سرخ انتظار
کی میگه بین دو تا نی، یکیشون شکر نداره/ نه عزیزم برا بابا دختر و پسر نداره/ دخترا سیب گلابند، مثل برفند، مثل آبند/ برف جاده گل و خاکه، آب چشمه اما پاکه
یکی بود یکی نبود/ کور بشه چشم حسود/ دو تا خورشید سیاه/ دو تا چشم سرمه سود
آه از این سوز و گداز/ آه از این ناز و نیاز/ آه از این دنیای راز/ باغ مهتاب
عاشقان چمن چمن/ غنچه های بوسه خواه/ از نشاط روی دوست/ غرق موج اشک و آه
فرصت همیشتونو از خود و خدا نگیرین/ زندگی امیده امید زنده باشین تا نمیرین.../ زنده باشین تا نمیرین...
خدا کنه چلچله‌ها از راه بیان هزار هزار/ بهشت بشه بهشت بشه، بهشت بشه باغ و بهار
آی قبیله خداتون عاشقه/ داغ عاشقی شقایقه/ زن و عطر و نماز حقایقه/ راز عاشقای صادقه/ روی دریای خون یه قایقه
آرزو دریای شوره/ دریای شور زندونه ماهه/ ماهیا تشنه ترینن/ روی لباشون آهه و آهه/ بخت ماهیا سیاهه

0 comments: