ايران دخت- شماره 44

Sunday, January 17, 2010

حالا از حرف‌هايي كه در اين برنامه (نود) به زبان آورده‌ايد راضي هستيد؟
محمد دادكان: من از يك بابت بسيار راضي هستم و آن به دليل ناراحتي آقاي علي‌آبادي است! واقعا خوشحال هستم كه حرف‌هاي من روي او تاثير گذاشت و با ناراحتي‌اش همراه بود.

0 comments: