نوآوري در ارائه شعار

Monday, January 4, 2010

در راهپيمايي برائت از فتنه‌گران، اين رو بر وزن «كلاغ... پر» مي‌خوندن:
حسين... پيروز / يزيد... نابود...!
.
.
.
نعوذبالله از اين مثالي كه زدم، معذرت مي‌خوام.


دريغ از يه سر سوزن خلاقيت و شعور ادبي!

0 comments: