This is my pmc! - 1

Friday, January 8, 2010

armin_hot_boy: salaam beh bachhayeh baahaaleh ali aabaad! gorboneh hamton......... delm baryeh somaa tangh shdeh! beh maman agdas salaaaaaaaaam bersonen!!!!!!! gorboneh dostaam bram..........BOOOOOOOOOOS :XXXXXXXX

0 comments: