وصيت من به جوانان

Tuesday, January 19, 2010

از همينجا به همه جوونها وصيت مي‌كنم كه وقتي من پير شدم و سوار اتوبوس يا مترو شدم، به هيچ‌وجه راضي نيستم كسي از روي صندلي‌اش بلند بشه و جاش رو بده به من! جدي مي‌گم. به علاوه اينكه الان هم هيچ پيرمردي ازم انتظار نداشته باشه كه جام رو بهش بدم!

0 comments: