شيطون رو لعنت كن

Sunday, January 3, 2010

يكي از مهيج ترين كلماتي كه روي ويترين مغازه‌اي نوشته ميشه و مي‌تونه يه مرد رو تا سرحد جنون به وجد بياره، همانا جمله‌ي «فروش لباس زير توسط بانو» مي‌باشد!

0 comments: