بيانيه مشترك كشورهاي دوست و برادر

Monday, January 4, 2010

امت شهيدپرور «كومور»، «ونزوئلا» و «گامبيا»، طي بيانيه‌ي مشتركي، اقدام موهن ِ قتنه‌گران و آشوب طلبان را در روز عاشورا به شدت محكوم كردند. در اين بيانيه آمده است: درصورتي كه قوه قضائيه ايران در برابر اين آشوب‌گران اقدام قاطع انجام ندهد، ملت ما با پاي پياده به ايران خواهند آمد و فتنه‌گران را به اشد مجازات رسانده و زنده-زنده خواهند خورد.

0 comments: