هوووپ

Monday, January 18, 2010

درصد خانوم‌هايي كه مي‌تونن پارك دوبل رو درست انجام بدن به خانوم‌هايي كه نمي‌تونن درست انجام بدن، مثل درصد مردهاييه كه مي‌تونن حامله بشن به مردهايي كه نمي‌تونن حامله بشن!

0 comments: