در راستاي خباثت و رذالت و حسادت

Thursday, January 28, 2010

لذت مي‌برم وقتي مي‌بينم اين روزها: من دارم راست-راست راه مي‌رم و گودرم رو صفر مي‌كنم، بعد يه عده هم هستن كه كامپيوترشون رو خاموش كردن و دارن براي امتحان درس مي‌خونن!
ياه ياه ياه...!

0 comments: