جهت ثبت در تاريخ

Saturday, January 2, 2010

يكشنبه، 6 دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت خورشيدي، برابر با عاشوراي سال يكهزار و چهارصد و سي و يك قمري.
.
.
.
يه زماني كه خودم نبودم و اين بلاگ بود، بدونين كه يكي از نقطه‌هاي اوج تاريخ ايران، اين روز بود...

0 comments: