انكرالاصوات

Sunday, January 10, 2010

- هوسه هوسه... آقاماقا... من سگ ديوونَتَم... هوسه هوسه... آقاماقا... من سگ ديوونَتَم...
+ اين دري وري‌ها چيه ميگي بچه؟
- بابا! مگه نوحه‌ي جديد «حاج عنتر ابترنژاد» رو نشنيدي؟ امسال محرم مد شده!

0 comments: