بهشت فشن شو

Monday, June 6, 2011

فکر کنم در روايات آمده که حوری‌های بهشتی موهاشون فر داره، اسمشون نگاره، دماغشون عملی نيست، قوز نمی‌کنن، عينک دودی‌شون رو بالای سرشون می‌ذارن، سيم هدفون آيپادشون دور گردنشونه، پیرهن مردونه تنشون می‌کنن که دو تا دکمه بالاش بازه، با شلوارک جین که دمپاش ريش-ريشه...

خدايا قسمت‌مون کن...!

1 comments:

Anonymous said...

همه‌اش رو درست گفتی‌ فقط لباس ندارند.....شلوار جین کجا بود مرد حسابی‌