اسامى التقاطى- يعنى چى

Tuesday, June 21, 2011

فاميل يکى از دست‌اندرکارن سريال‌هاى تلويزيون خيلى برام عجيبه، تلفظ درستش رو نمى‌دونم: کردبچه!

2 comments:

Anonymous said...

kord bache

علي شهاب said...

ايشون را نمي‌دونم؛ ولي تا قبل از دولت فخيمه‌ي نهم مسئول بودجه در سازمان مديريت يک آقايي بود به اسم کردبچه که يکي از شريف‌ترين مسئولين اقتصادي ايرانه. طبيعتا به‌واسطه‌ي شرافت‌اش در دولت نهم بازنشسته شد.