برادران شیردل

Tuesday, June 21, 2011

محمدرضا خاتمی،رای اول مردم تهران کجاست؟ چرا صداش درنمیاد؟ این که دیگه زده روی دست داداشش از جربزه و جرات!

2 comments:

Anonymous said...

شما به اندازه کافی حرکات شجاعانه انتحاری انجام می دید . اجازه بفرمائید تعدادی از اصلاح طلبان نیز روش های عاقلانه در پیش بگیرند

Anonymous said...

انگاری وبلاگتو می خونه

http://www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2011/06/110624_l34_rln_reformist_conditions_elections.shtml