خوش به حال غیرت ما

Sunday, June 26, 2011

خانواده ابولفضل قدیانی گفتن که ایشون به‌خاطر بیماری قلبی حتی قادر به روزه گرفتن نبوده، حالا اعتصاب غذا کرده...

0 comments: