دایی جنه

Saturday, June 11, 2011

جریان انحرافی باعث شد یادمون بره که یه زمانی علی دایی هم دست به دامن جن و طلسم واینا میشد!

1 comments:

Anonymous said...

خيلي بايد بي چشم و رو بود كه زحمتهاي علي دايي رو ناديده گرفت براي فوتبال اين مملكت
خيلي وقت بود ميخوندمت متاسفانه فكر ميكردم آدم حسابي هستي ولي تو يكي از همون آدمايي هستي هر روز بر عليه شون مينويسي شايد ورژنت فرق كنه ولي هيچ ارزشي براي هيچ چيز حتي خودت قائل نيستي