صحنه را دیدید؟

Friday, June 3, 2011

یکی از جذاب‌ترین صحنه‌های بازی‌های اخیر پرسپولیس، کون گنده‌ی علی داییه! مجبورش می‌کنن با اون شیکم و باسن، لباس‌های تنگ بپوشه؟

1 comments:

Anonymous said...

اما من تاکنون در زمان مشاهده بازی پرسپولیس به کون گنده علی دایی توجه نکردم. چون مجذوب تماشای کون های خوش تراش بازیکنان بودم!؛