سکوت

Monday, June 13, 2011

حمل بر خودستایی نشه، قبول دارین ریدیم؟

نوشته شده در تاریخ 23 خرداد!

1 comments:

میم said...

یه بار یه اصطلاح خوبی بکار بردی خودت
گفتی جنبش "یتیم" شد
.
.
دیگه خودت جواب خودتو داده بودی دیگه .. جنبشی که یتیم بشه، بچه هاش نمی تونن اون رو اداره کنن
نتونستیم
.
امیدواریم