بیخود بهش نمیگن وُعا

Sunday, June 5, 2011

کارشناس صداى آمريکا داره از ناصر حجازی تعریف می‌کنه، یک درمیون علی پروین رو خراب میکنه! چه ربطی داره خوب؟ حجازی جنتلمن بود و علی پروین لوطی‌منش. مثل اینکه کیارستمی رو با کیمیایی مقایسه کنیم!

0 comments: