هودر

Tuesday, June 14, 2011

حسین درخشان کسی بود که من رو با بلاگ آشنا کرد. زمانی که سینا مطلبی توی روزنامه «حیات نو» صفحه وبگردی داشت و هودر یه ستون به‌نام «پنجره پشتی» (اگه اشتباه نکنم) داشت. به همین خاطر بهش مدیونم که من رو با این دنیا آشنا کرد. هرچقدر هم با عقایدش (مخصوصا این اواخر) مخالف باشم. هودر معلم من بود. کاش زودتر آزاد بشه.

0 comments: