چارتایش

Sunday, June 5, 2011

این روزها که خبرهای بد محاصره‌مون کردن، شنیدن یک خبر خوب فرهنگی- هنری می‌تونه حالمون رو جا بیاره: فصل دوم ستایش ساخته می‌شود.

پینوشت: اهعئوق!

0 comments: