مردم در آخرالزمان

Thursday, June 16, 2011

«ای مردم، اگر از یاری حق پای به عقب نمی‌گذاشتید و در توهین به باطل سست نمی‌گشتید، کسی که مثل شما نیست، طمع در زورگویی به شما نداشت. و کسی که امروز بر شما نیرومند شده، قدرت و قوه پیدا نمی‌کرد.»

علی علیه السلام
نهج‌البلاغه، خطبه 166

0 comments: