رادیوی خاله زنکی

Thursday, June 23, 2011

«خواهر زن ِ بلر گفت فلان و بهمان ...»

اخبار رادیو، واقعی

چقدر خبر مهمیه و چقدر حرفه‌ای تنظیم شده! آدم فکر می کنه مهین خانوم داره به شهین خانوم گزارش میده!

0 comments: