مرد واقعی

Tuesday, June 14, 2011

سالها پیش: یه سریال نشون می دادن که خیلی هم طرفدار داشت. توش یه پسری بود که خیلی دست و پاچلفتی و بچه‌ننه و لوس و احمق بود. به زور زنش دادن و زنه رو بدبخت کرد و طلاق گرفت. بی اغراق همه بیننده‌ها ازش بدشون می‌اومد.
دیروز: همون پسر از توی زندان اوین نامه‌ای رو با اسم خودش امضا کرده که توش شهادت داده «هدی صابر» رو به قتل رسوندن...

زنده باد رامین پرچمی