حرف حساب

Wednesday, June 15, 2011

- شیراز خوش گذشت؟
+ مگه شیراز بد هم می‌گذره؟
!

0 comments: