فلانی گولم زد، دست به دلم زد

Friday, June 17, 2011

یه سریالی هست چند تیکه‌اش رو دیدم، چون خانومه شیرازى حرف می‌زنه خوشم میاد. قسمت قبلیش امیر جعفری داشت یه جریانی تعریف می کرد، گفت: فلانی منو گول زد، دست به وسایلم زد و بعد هم دزدیدنم...!
نمی‌دونم این دیالوگ زیرکی نویسنده بود یا امیر جعفری شیطونیش گل کرد! ولی ایول داشت!

0 comments: