حق دارن از مدرسه متنفر باشن

Saturday, June 4, 2011

دلم براى دختر مدرسه‌اى هايى ميسوزه که روپوش‌هاشون شبيه لباس فرم نظافتچى‌هاى بيمارستانه!

2 comments:

إمادیوف said...

آره واقعا

شادگل said...

دخترا می دونن!جز ظاهر روپوش رنگایی که بهشون تحمیل می شه!
دبستانیا فسفری و زردو ... دبیرستانیا هم قهوه ای و لجنی و ...
کاش دوباره می گفتن همه باید سرمه ای و مشکی بپوشن!