دود و کنده

Thursday, June 2, 2011

حکومت «مقتدری» که از تجمع چند تا پیرمرد و پیرزن که حزب‌شون منحل شده و برای تشییع جنازه اومدن، مثل سگ می‌ترسه...

0 comments: