در فیتیله اتفاق افتاد

Wednesday, June 22, 2011

عمو فیتیله‌ایها دارن درباره شیر مادر حرف می‌زنن. یکی مثلا کارشناسه میگه: بعضی مادرها به‌خاطر حفظ اندامشون، به بچه‌شون شیر خشک میدن...
برنامه زنده است و همه خنده‌شون میگیره. چند دقیقه بعد، یکی دیگه که مثلا بچه است و شیرخشک می‌خوره، میاد پشت میکروفن کارشناس و میگه: آقا ما شیرخشک خوردیم، ولی مامانمون صدو بیست کیلو وزنشه!
جمعیت منفجر میشن!

0 comments: